Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska   przekazuje do publicznej wiadomości    informację Ministra Środowiska o tym, że na podstawie art.112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016 -2018 będą prowadzone prace obserwacyjno –pomiarowe w ramach zadania pn.”Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 -2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 -2018”.

Program   monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie :http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

                Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych .Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

                Wykonawcą   monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy   z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym zwracamy się   o umożliwienie   osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.