Rozmawiali o przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zorganizowało spotkanie przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych gmin powiatu chrzanowskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 26 września. 

Rozmawiali o przemocy w rodzinie

Spotkanie miało na celu określenie skali problemu przemocy w rodzinie. Osoby uczestniczące miały możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także zaprezentowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gościem specjalnym była Marta Grabek-Niekraszewicz, koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie, która przedstawiła ofertę i możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom.

 

Czy wiesz, że...

W ramach współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych w POIK mieszkańcy powiatu mogli we wrześniu skorzystać z oferty bezpłatnej pomocy prawnej dla osób  pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Kolejny dyżur prawnika odbędzie się 7 października. Na konsultacje można się umówić telefonicznie pod numerem telefonu 32 646 71 85.