Nowe liceum ma już 25 lat

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie zaprasza absolwentów, pracowników i emerytowanych pracowników szkoły na jubileusz 25 – lecia, który odbędzie się 15 października.

Nowe liceum ma już 25 lat

Program obchodów

 

9:30 – Przemarsz Pocztu Sztandarowego, nauczycieli, absolwentów, uczniów i rodziców do Kościoła Parafialnego MBR w Chrzanowie, ul. Kusocińskiego 4

10:00 – Msza święta w Kościele Parafialnym MBR w Chrzanowie.

 11:30 – Uroczysta akademia w sali MOKSiR w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4

13:30 – Przemarsz do szkoły.

14:00 – Uroczyste wkopanie Kapsuły Czasu.

14:30 – Wykonanie wspólnego zdjęcia.

15:00 – Spacer po szkole, spotkania rocznikowe absolwentów, nauczycieli.

18:30 – Bal Jubileuszowy 25 – lecia szkoły.

Koszt uczestnictwa w Balu dla jednej osoby wynosi 120,00 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców II LO: 14 1240 1444 1111 0000 1254 4457

 

Więcej szczegółów

 

Czy wiesz, że...

Powołanie do życia II Liceum Ogólnokształcącego spowodowane było koniecznością chwili. Istniało już wprawdzie I LO im. S.Staszica o wieloletniej tradycji, jednak zaszła konieczność utworzenia nowej placówki typu ogólnokształcącego dla licznej generacji młodzieży powiatu chrzanowskiego, wchodzącej w nowe stulecie. Zdecydowano się otworzyć nowe Liceum głównie z powodu ówczesnego wyżu demograficznego.

Sytuacja stała się korzystna, ponieważ przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie na ukończeniu była budowa olbrzymiego gmachu, przeznaczonego na potrzeby oświaty. Ukoronowaniem starań władz miasta było Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach w sprawie uruchomienia II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie z dnia 28. 08. 1991r (zarządzenie nr 0138/96/91). Zarządzenie podpisała ówczesna Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Janina Pillardy-Kozarzewska. Wspomniany gmach wykończono w przyspieszonym tempie i z dniem 2 września 1991 r najmłodsza oświatowa placówka Ziemi Chrzanowskiej otworzyła podwoje dla swoich pierwszych uczniów. Obowiązki pierwszego dyrektora II LO powierzono dotychczasowemu nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych Trzebini, panu mgr Andrzejowi Miranowiczowi, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego . Pismo w tej sprawie podpisane również przez panią Kurator Janinę Pillardy-Kozarzewską datowane jest na 03.09.1991 roku. W tym miejscu nie wolno też zapomnieć o szczególnej roli jaką w procesie tworzenia II LO odegrał mgr Marian Romanowski, którego osobiste zaangażowanie, inicjatywa oraz zapał okazały się jedną z "sił twórczych" umożliwiających powstanie szkoły.

Informacje o planowanym otwarciu nowego Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie zostały podane w miejscowej prasie ("Przełom"). Z przyszłą dyrekcją szkoły współpracował proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej ksiądz Wojciech Bryja, który z ambony ogłosił termin wstępnych egzaminów. Dnia 27.08.1991r. odbyły się więc pierwsze wstępne egzaminy z j. polskiego i matematyki do klas pierwszych. Przeprowadzono je w nietypowym terminie i nietypowym miejscu, bo w jednej z sal MOKSiR-u, gdyż sale szkolne nie były jeszcze umeblowane . Wzięli w nich udział uczniowie, którzy w czerwcu nie zostali przyjęci do innych szkół średnich z braku miejsc, mimo pozytywnie zdanych egzaminów wstępnych, ale także Ci którzy na wieść o utworzeniu nowej szkoły wycofywali swoje dokumenty z innych szkół średnich, do których już zostali przyjęci i ponownie decydowali się przejść przez egzaminacyjną procedurę.

31.08.1991 miało miejsce pierwsze w historii szkoły posiedzenia Rady Pedagogicznej, w którym udział wzięli:

   mgr Andrzej Miranowicz - Dyrektor Liceum

   mgr Marian Romanowski - nauczyciel fizyki i przysposobienia obronnego

   mgr Anna Malik - nauczyciel języka polskiego

   mgr Irena Machniak - nauczyciel języka niemieckiego

   mgr Anna Syska - nauczyciel języka angielskiego

   mgr Maria Majcherczyk - nauczyciel biologii

   mgr Jerzy Kryzia - nauczyciel matematyki

   mgr Violetta Michalska - nauczyciel geografii i wychowania fizycznego

   mgr Zenon Kobiałka - nauczyciel historii

   ksiądz mgr Bogusław Filipiak - katecheta

W końcowych dniach sierpnia 1991 roku swoją pracę rozpoczął także pierwszy sekretariat, w skład którego wchodziły początkowo pani Ewa Banicka i pani Mirosława Sojka (...). 

 źródło: http://www.liceum.xon.pl/. W historii szkoły wykorzystano fragmenty pracy:

"II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie - zarys działalności" praca licencjacka pani Agnieszki Palki napisana w roku 2005 pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Wołoszyńskiego w ramach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.