Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nowe liceum ma już 25 lat

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie zaprasza absolwentów, pracowników i emerytowanych pracowników szkoły na jubileusz 25 – lecia, który odbędzie się 15 października.

Nowe liceum ma już 25 lat

Program obchodów

 

9:30 – Przemarsz Pocztu Sztandarowego, nauczycieli, absolwentów, uczniów i rodziców do Kościoła Parafialnego MBR w Chrzanowie, ul. Kusocińskiego 4

10:00 – Msza święta w Kościele Parafialnym MBR w Chrzanowie.

 11:30 – Uroczysta akademia w sali MOKSiR w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4

13:30 – Przemarsz do szkoły.

14:00 – Uroczyste wkopanie Kapsuły Czasu.

14:30 – Wykonanie wspólnego zdjęcia.

15:00 – Spacer po szkole, spotkania rocznikowe absolwentów, nauczycieli.

18:30 – Bal Jubileuszowy 25 – lecia szkoły.

Koszt uczestnictwa w Balu dla jednej osoby wynosi 120,00 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców II LO: 14 1240 1444 1111 0000 1254 4457

 

Więcej szczegółów

 

Czy wiesz, że...

Powołanie do życia II Liceum Ogólnokształcącego spowodowane było koniecznością chwili. Istniało już wprawdzie I LO im. S.Staszica o wieloletniej tradycji, jednak zaszła konieczność utworzenia nowej placówki typu ogólnokształcącego dla licznej generacji młodzieży powiatu chrzanowskiego, wchodzącej w nowe stulecie. Zdecydowano się otworzyć nowe Liceum głównie z powodu ówczesnego wyżu demograficznego.

Sytuacja stała się korzystna, ponieważ przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie na ukończeniu była budowa olbrzymiego gmachu, przeznaczonego na potrzeby oświaty. Ukoronowaniem starań władz miasta było Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach w sprawie uruchomienia II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie z dnia 28. 08. 1991r (zarządzenie nr 0138/96/91). Zarządzenie podpisała ówczesna Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Janina Pillardy-Kozarzewska. Wspomniany gmach wykończono w przyspieszonym tempie i z dniem 2 września 1991 r najmłodsza oświatowa placówka Ziemi Chrzanowskiej otworzyła podwoje dla swoich pierwszych uczniów. Obowiązki pierwszego dyrektora II LO powierzono dotychczasowemu nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych Trzebini, panu mgr Andrzejowi Miranowiczowi, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego . Pismo w tej sprawie podpisane również przez panią Kurator Janinę Pillardy-Kozarzewską datowane jest na 03.09.1991 roku. W tym miejscu nie wolno też zapomnieć o szczególnej roli jaką w procesie tworzenia II LO odegrał mgr Marian Romanowski, którego osobiste zaangażowanie, inicjatywa oraz zapał okazały się jedną z "sił twórczych" umożliwiających powstanie szkoły.

Informacje o planowanym otwarciu nowego Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie zostały podane w miejscowej prasie ("Przełom"). Z przyszłą dyrekcją szkoły współpracował proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej ksiądz Wojciech Bryja, który z ambony ogłosił termin wstępnych egzaminów. Dnia 27.08.1991r. odbyły się więc pierwsze wstępne egzaminy z j. polskiego i matematyki do klas pierwszych. Przeprowadzono je w nietypowym terminie i nietypowym miejscu, bo w jednej z sal MOKSiR-u, gdyż sale szkolne nie były jeszcze umeblowane . Wzięli w nich udział uczniowie, którzy w czerwcu nie zostali przyjęci do innych szkół średnich z braku miejsc, mimo pozytywnie zdanych egzaminów wstępnych, ale także Ci którzy na wieść o utworzeniu nowej szkoły wycofywali swoje dokumenty z innych szkół średnich, do których już zostali przyjęci i ponownie decydowali się przejść przez egzaminacyjną procedurę.

31.08.1991 miało miejsce pierwsze w historii szkoły posiedzenia Rady Pedagogicznej, w którym udział wzięli:

   mgr Andrzej Miranowicz - Dyrektor Liceum

   mgr Marian Romanowski - nauczyciel fizyki i przysposobienia obronnego

   mgr Anna Malik - nauczyciel języka polskiego

   mgr Irena Machniak - nauczyciel języka niemieckiego

   mgr Anna Syska - nauczyciel języka angielskiego

   mgr Maria Majcherczyk - nauczyciel biologii

   mgr Jerzy Kryzia - nauczyciel matematyki

   mgr Violetta Michalska - nauczyciel geografii i wychowania fizycznego

   mgr Zenon Kobiałka - nauczyciel historii

   ksiądz mgr Bogusław Filipiak - katecheta

W końcowych dniach sierpnia 1991 roku swoją pracę rozpoczął także pierwszy sekretariat, w skład którego wchodziły początkowo pani Ewa Banicka i pani Mirosława Sojka (...). 

 źródło: http://www.liceum.xon.pl/. W historii szkoły wykorzystano fragmenty pracy:

"II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie - zarys działalności" praca licencjacka pani Agnieszki Palki napisana w roku 2005 pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Wołoszyńskiego w ramach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.