Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Trzecie miejsce za pracę "Ptaki śpiewają na księżycu"

Wojewódzka Komisja Konkursowa XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych" Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyróżniła pracę Marcina Gęborskiego - uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini. Marcin Gęborski zajął III miejsce w kategorii Tkanina i Aplikacja pracą "Ptaki śpiewają na księżycu". Podczas październikowej gali zorganizowanej w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu odebrał nagrodę. W uroczystości brali udział m.in. wicestarosta Krzysztof Kasperek, Jolanta Szynowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie u w Chrzanowie i Katarzyna Szarzyńska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebini.

Trzecie miejsce za pracę "Ptaki śpiewają na księżycu"

W dniu 11 października 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbyła się Gala etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt.: „Gdy w sercu kwitnie muzyka” zorganizowana przez Małopolski Oddział PFRON.

Zebranych na Gali gości oraz Laureatów konkursu wraz z opiekunami i rodzinami powitali wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska.

Wręczone zostały nagrody w czterech kategoriach: malarstwo i witraż, grafika i rysunek, tkanina
i aplikacja oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. W trakcie Gali łącznie nagrodzono 32 bardzo utalentowanych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Wśród zgłoszonych na konkurs ponad 100 prac Jury wyłoniło 12 najlepszych, które biorą udział w ogólnopolskim etapie konkursu. Dodatkowo, dzięki ogromnej pomocy sponsorów, przyznano liczne wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Gali towarzyszyła ekspozycja wyróżnionych prac.

Wydarzenie, którego celem było popularyzowanie szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych uświetniły piękne występy uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu pod opieką dyrektor Joanny Ustarbowskiej – Dudek oraz Stanisława Dudka. Widzowie mogli również podziwiać fragment spektaklu pt.: „Być kobietą” podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.

W trakcie uroczystości wyróżniono obecnych na sali małopolskich Laureatów konkursu LIDERZY 25-lecia: Ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego współzałożyciela i prezesa Fundacji im. Brata Alberta oraz senatora Stanisława Koguta. Złożono również podziękowania obecnym osobom
i przedstawicielom instytucji, które w znacznym stopniu wsparły organizację Gali: burmistrzowi Jackowi Lelkowi, pani Zofii Wcisło prezes stowarzyszenia „Gniazdo”, pani Joannie Ustarbowskiej-Dudce dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, panu Januszowi Adamkowi prezesowi spółki Sądeckie Wodociągi oraz panu nadleśniczemu Pawłowi Szczygłowi (Nadleśnictwo Stary Sącz).

W Gali uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: posłanka Urszula Rusecka, posłanka Józefa Szczurek – Żelazko, senator Jan Hamerski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, starosta nowosądecki Marek Pławiak, starosta Bocheński Józef Mroczek, wicestarosta chrzanowski Krzysztof Kasperek oraz przedstawiciele innych urzędów i instytucji wojewódzkich.

Dyrekcja Oddziału Małopolskiego wraz z pracownikami jeszcze raz gratulują wszystkim Laureatom konkursu.

Organizator Gali: Małopolski Oddział PFRON

Patronat Honorowy: Krzysztof Miachłkiewicz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Patronat Medialny: Radio RDN Nowy Sącz