Jesteś młody? Nie masz pracy? Weź udział w szkoleniu "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego"

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chrzanowie przeprowadza rekrutację na szkolenie "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym" w ramach projektu "OHP jako realizator usług na rynku pracy".

Jesteś młody? Nie masz pracy? Weź udział w szkoleniu "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego"

Projekt ma na celu pomóc młodym osobom nie mającym zatrudnienia ani nie uczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu w znalezieniu pracy lub podjęciu dalszej edukacji. Wsparcie kierowane jest do osób w wieku 18-25. Szkolenie jest bezpłatne.

Więcej pod nr tel. 32 726 57 55, mck.chrzanow@ohp.pl