Poradnictwo, kursy i szkolenia dla bezrobotnych po 30-tce

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, którego celem jest trwała aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji, bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych w powiatach brzeskim, chrzanowskim, limanowskim, nowosądeckim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim w okresie 01.06.2016 roku - 31.05.2018 roku.

Poradnictwo, kursy i szkolenia dla bezrobotnych po 30-tce

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1.617.529,24 złotych.

 W ramach projektu oferowane są bezpłatnie:

 • indywidualny plan działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty grupowe zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne psychologiczne,
 • wsparcie metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • kursy i szkolenia zawodowe z wypłatą stypendium w powiecie chrzanowskim:
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerem,
 • kelner – barman – barista z językiem angielskim

Kurs odbędzie się na przełomie października i listopada 2016 r. w Chrzanowie na ulicy Grunwaldzkiej 5 w Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej.

 • staże zawodowe z wypłatą stypendium (na poziomie minimalnej płacy w 2017 r.),
 • pośrednictwo pracy,
 • materiały i stypendium szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie powiatu brzeskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

 

W projekcie mogą również uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Więcej informacji: www.saz.szih.pl

Kontakt :

Biuro projektu tel.: 33/8475477 , Władysław Zawadzki tel.: 693279830