Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Poradnictwo, kursy i szkolenia dla bezrobotnych po 30-tce

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, którego celem jest trwała aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji, bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych w powiatach brzeskim, chrzanowskim, limanowskim, nowosądeckim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim w okresie 01.06.2016 roku - 31.05.2018 roku.

Poradnictwo, kursy i szkolenia dla bezrobotnych po 30-tce

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1.617.529,24 złotych.

 W ramach projektu oferowane są bezpłatnie:

 • indywidualny plan działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty grupowe zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne psychologiczne,
 • wsparcie metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • kursy i szkolenia zawodowe z wypłatą stypendium w powiecie chrzanowskim:
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerem,
 • kelner – barman – barista z językiem angielskim

Kurs odbędzie się na przełomie października i listopada 2016 r. w Chrzanowie na ulicy Grunwaldzkiej 5 w Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej.

 • staże zawodowe z wypłatą stypendium (na poziomie minimalnej płacy w 2017 r.),
 • pośrednictwo pracy,
 • materiały i stypendium szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie powiatu brzeskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

 

W projekcie mogą również uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Więcej informacji: www.saz.szih.pl

Kontakt :

Biuro projektu tel.: 33/8475477 , Władysław Zawadzki tel.: 693279830