OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W CHRZANOWIE OGŁASZA otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: 

polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie Gminy Alwerni, Babic i Libiąża punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (załącznik nr 1 do uchwały 109/123/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2016 roku oraz nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie Gminy Alwerni, Babic i Libiąża punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (załącznik nr 3 do uchwały 109/123/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2016 roku)

 

 Więcej