Starosta nagrodził wyróżniających się nauczycieli

26 października podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek powiatowych otrzymali Nagrodę Starosty Chrzanowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Starosta nagrodził wyróżniających się nauczycieli

Nagroda Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za pełną zaangażowania pracę na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego wyniosła 2938,47 zł brutto.

 

Nagrodę otrzymali:

Bożena Bierca – dyrektor I LO w Chrzanowie

Marek Łazicki – dyrektor ZSTU w Trzebini

Grzegorz Solarski – ZS w Libiążu

Konrad Szczurek – PCE w Chrzanowie

Waldemar Karol Mroziewski – PMDK w Trzebini

Jolanta Staniszewska – I LO w Chrzanowie

Małgorzata Godyń – PPP w Chrzanowie

Iwona Kawala – II LO w Chrzanowie

Aneta Solińska – II LO w Chrzanowie

Ruta Pudo – SOSW w Chrzanowie

Teresa Ślusarczyk – ZSE-Ch w Trzebini

Agata Żywińska – II LO w Chrzanowie

Jolanta Skowrońska – I LO w Chrzanowie