Absolwent I LO w Chrzanowie prof. dr hab. inż. Marek Cała prezydentem Światowego Kongresu Górniczego

Podczas obrad Światowego Kongresu Górniczego odbywającego się w dniach 18-21 października w Rio de Janeiro absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Marek Cała został prezydentem tej organizacji.

Absolwent I LO w Chrzanowie prof. dr hab. inż. Marek Cała  prezydentem Światowego Kongresu Górniczego

Inicjatorem Światowego Kongresu Górniczego (The World Mining Congress - WMC) i jego pierwszym prezydentem w latach 1958-1972 był prof. Bolesław Krupiński. Światowy Kongres Górniczy jest organizacją afiliowaną przez ONZ, działająca w sposób ciągły poprzez sekretariat mający swoją siedzibę w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, a jego dotychczasowym prezydentem był prof. Józef Dubiński.

Kongres jest spotkaniem górniczej nauki i praktyki, organizowanym co trzy lata.

Informacje o innych absolwentach szkoły znajdziesz tutaj.

źródło: www.1lo.pl