PCPR i POIK zorganizowali spotkanie na temat zjawiska przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie zorganizowało 24 października spotkanie szkoleniowo – warsztatowe we współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych.

 

PCPR i POIK zorganizowali spotkanie na temat zjawiska przemocy

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z okolicznych gmin. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestię osób stosujących przemoc i uregulowań prawnych dotyczących przemocy w rodzinie i Zespołów Interdyscyplinarnych. Szkolenie prowadziła Aleksandra Adamek – psycholog z wieloletnim doświadczeniem.