Subregionalne spotkanie informacyjne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako koordynator rozwoju ekonomii społecznej w regionie serdecznie zaprasza na subregionalne spotkanie informacyjne, upowszechniające wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia w latach 2016 – 2018 w obszarze ekonomii społecznej, adresowane do lokalnych samorządów oraz do organizacji pozarządowych.

Subregionalne spotkanie informacyjne

Spotkanie w subregionie odbędzie się w dniu *24 listopada 2016 r. w siedzibie Oświęcimskiego Centrum Kultury,
(ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24, sala konferencyjna, parter). Program w załaczeniu.

Ze względów organizacyjnych, proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu do 22 listopada 2016 r. na adres
mbrzeziak@rops.krakow.pl <mbrzeziak@rops.krakow.pl>.