Poszukiwani kandydaci na członków komisji konkursowych

 

Województwo Małopolskie poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowych - reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą oceniać oferty w konkursach na 2017 rok. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia.

 

Województwo Małopolskie poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowych - reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą oceniać oferty w konkursach na 2017 rok. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2017 roku.

Czytaj więcej