Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych

Jolanta Szynowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz Andrzej Bieda, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie podpisali porozumienie o współpracy. Przedmiotem umowy jest realizacja działań wolontariackich na rzecz rodzin zastępczych powiatu chrzanowskiego. 

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazała płaszczyznę stałej współpracy wolontariuszy wywodzących się ze społeczności uczniowskiej II Liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z instytucją, która obejmuje opiekę rodziny zastępczej w powiecie chrzanowskim. Prawne aspekty zaangażowania wolontariuszy reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku. Określa, kto jest podmiotem uprawnionym do korzystania z pracy wolontariuszy, kto może być wolontariuszem oraz jakie są podstawowe zasady współpracy wolontariusz-korzystający. Pracę wolontariuszy z ramienia szkoły koordynować będzie Lilianna Zaręba, nauczyciel języka polskiego i Agnieszka Makuch, pedagog szkolny oraz Anna Nalepa – Jaśko, pracownik socjalny reprezentując PCPR.