Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie na terenie Gminy Alwernia, Babic i Libiąż punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku " wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Ogłoszenie

Podmiotem tym jest:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

z siedzibą w Mikołowie.

 

 

Dotacja na ww. zadanie została określona w projekcie budżecie powiatu na rok 2017 i wynosi: 182.178,00 zł.