Chrzanowscy policjanci mają nowego komendanta

28 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyła się uroczystość pożegnania insp. Tomasza Zająca, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie i powitania mł. insp. Radka Bąchóra, który został nowym Komendantem Powiatowym Policji w Chrzanowie.

Chrzanowscy policjanci mają nowego komendanta

W uroczystości oprócz policjantów i pracowników chrzanowskiej Komendy Policji udział wzięli nadinspektor Tomasz Miłkowski - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, Elżbieta Jopek Prokurator Rejonowy w Chrzanowie oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji, organizacji publicznych jak i duchowieństwa.

Po odczytaniu rozkazów personalnych inspektor Tomasz Zając pożegnał się ze sztandarem jednostki, a przywitał się z nim mł. insp. Radek Bąchór.

W kulminacyjnym momencie uroczystości, ustępujący i nowo powołany Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie złożyli meldunki o przekazaniu i objęciu obowiązków.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie złożył podziękowania insp. Tomaszowi Zającowi za 9 lat efektywnego kierowania chrzanowską komendą, podkreślając przede wszystkim skuteczność w zwalczaniu przestępczości, co spowodowało, że powiat chrzanowski był z roku na rok bezpieczniejszy.

Nowemu Komendantowi mł. inspektorowi Radkowi Bąchórowi życzył powodzenia i samych sukcesów na nowym stanowisku.

Słowa podziękowania za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz gratulacje w imieniu samorządów lokalnych złożył Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski.

Inspektor Tomasz Zając w swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę i pracę, które przyczyniły się do sukcesywnego ograniczania przestępczości i wzrostu społecznego zaufania do Policji. Jak stwierdził sprawowanie funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie było dla niego zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem. Następnie przedstawił mł. insp. Radkowi Bąchórowi  kadrę kierowniczą chrzanowskiej Policji.

Młodszy inspektor Radek Bąchór - nowym Komendantem Powiatowym Policji w Chrzanowie

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął  w 1990 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. W trakcie jej pełnienia ukończył szereg szkoleń zawodowych oraz kursów. W 1999 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. W latach 2001-2003 był naczelnikiem Sekcji Prewencji, natomiast w 2003 roku został powołany na stanowisko naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP. W latach 2005-2014 był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, a następnie radcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. współpracy z samorządami. Od 04 czerwca 2014 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Z dniem 28.11.2016 roku powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie

Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużonego Policjanta” oraz Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

źródło: chrzanow.policja.gov.pl