Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie bierze udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, organizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

W ramach tej inicjatywy w  dniu 7 grudnia 2016 r. w PCKU zorganizowana zostanie konferencja  „Dbam o swoje stopy”, której celem jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz promocja kształcenia ustawicznego, w szczególności w zawodach opiekuńczo-medycznych. Tematem konferencji jest pielęgnacja stopy zdrowej oraz zmienionej patologicznie.

W czasie konferencji będzie miała miejsce prezentacja umiejętności zawodowych opiekuna medycznego, kosmetyczki, masażysty, informatyka, kucharza i florysty.