Starosta nagrodził uczniów za najlepsze wyniki w nauce, sporcie i w kulturze

Podczas sesji 30 listopada wręczono Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat  chrzanowski. Za najlepsze wyniki w nauce starosta wyróżnił Justynę Siudy, za najlepsze osiągnięcia artystyczne Aleksandrę Gucik, a za najlepsze osiągnięcia sportowe – Daniela Bogomaza. Wyróżniono także Mateusza Hoffmanna, ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. 

Starosta nagrodził uczniów za najlepsze wyniki w nauce, sporcie i w kulturze

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat chrzanowski ustanowiono Uchwałą Nr 208/1/2006 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z 2006r. w celu uhonorowania pracowitości, uzdolnień
i umiejętności uczniów. Nagrody dotyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym. Wysokość nagrody wynosi 750zł.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

 

  • Najlepsze wyniki w nauce
  • Najlepsze osiągnięcia artystyczne
  • Najlepsze osiągnięcia sportowe

 ....................................................................................................................................................................

Najlepsze wyniki w nauce – Justyna Siudy – uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Klasę II ukończyła z wyróżnieniem osiągając średnią ocen w szkole 5,22 i wzorową ocenę z zachowania. Justyna jest osobą pracowitą i kreatywną. Czynnie udziela się w projektach realizowanych
w szkole i środowisku lokalnym. Cechuje ją jasno określony system wartości, który prowadzi do wyznaczonego celu. Szczególne osiągnięcia uzyskała biorąc udział
w konkursach matematycznych i geograficznych na szczeblu ogólnopolskim
i powiatowym:

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta

- IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Rok z GAMBITEM”

- VIII miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wartość pieniądza
w czasie”

     Uczestniczyła również w warsztatach pracy z uczniem zdolnym zorganizowanym przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Justyna wyróżnia się wspaniałą osobowością i pracowitością jest uczennicą wyjątkową, Cechuje ją życzliwość oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej.

 

Najlepsze osiągnięcia artystyczne – Aleksandra Gucik – uczennica trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Klasę II ukończyła osiągając wysoką średnią ocen w szkole 4,8 i wzorową oceną z zachowania. Aleksandra jest osobą o wybitnych uzdolnieniach artystycznych. Od 2012 roku uczęszcza na zajęcia w Szkole Tańca Grawitacja, która działa przy Stowarzyszeniu Forum Kultury Fizycznej i Sportu „Krok po kroczku”
w Oświęcimiu. Uczennica reprezentuje szkołę indywidualnie oraz wraz
z zespołami. Jest laureatką licznych konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim m.in.

- Brązowy Medal na Mistrzostwach Polski Jazz Show Dance w Szczecinie

- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego Word Dance w Sosnowcu

- I miejsce w XI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna pod honorowym patronatem Fundacji SYNAPSIS

- Grand Prix na XI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna

- Srebrny Medal na Krajowych Mistrzostwach Polski w Wałbrzychu

- I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taki Taniec” w Oświęcimiu

- I miejsce w III Przeglądzie Tańca Nowoczesnego w Kętach

- VII miejsce na Mistrzostwach Europy w Ostrawie

Aleksandra jest niezwykle odpowiedzialna, sumienna, punktualna
i zdyscyplinowana. Chętnie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły.
     Ola rozwija również inne zainteresowania nie związane z tańcem. Jej pasją jest chemia. Brała udział w dodatkowych zajęciach laboratoryjnych
z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uczennica prezentuje wysoką kulturę osobistą. Zawsze chętnie służy pomocą koleżankom i kolegom, szanując poglądy innych. Jest lubiana przez rówieśników.

 

Najlepsze osiągnięcia sportowe – Daniel Bogomaz – uczeń II klasy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Daniel interesuje się modelami swobodnie latającymi. Został laureatem wielu zawodów modeli latających począwszy od 2012 roku, m.in.:

Największe osiągniecia to:

- 1 miejsce w klasie F1C – VII Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających w kategorii seniorów „Kietrz Cup” zaliczanych do Pucharu Polski

- 1 miejsce – Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasie F1P (Macedonia 2016 r.)

- Drużynowy Wicemistrz Polski w klasie F1J (2015 r.)

- 2 miejsce – Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających w klasie F1P

- 2 miejsce drużynowo – Mistrzostwa Europy Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasie F1P (Rumunia 2015 r.)

-2 miejsce Puchar Świata Modeli Swobodnie Latających w klasie F1P – 2015r.

i wiele innych znaczących miejsc w zawodach.

Daniel rozwija swoje zainteresowania od szkoły podstawowej. Każdą wolną chwilę poświęca doskonaleniu swoich modeli i umiejętności. Pomimo częstych startów w zawodach wykazuje się wzorową frekwencją szkolną. Nieustannie buduje swój pozytywny wizerunek, nie afiszując się swoim mistrzostwem. Jego postawa wpływa pozytywnie na rozpowszechnianie tej dziedziny sportu wśród uczniów szkoły.

Daniel jest uczniem kulturalnym, spokojnym i życzliwym.

 

 

Wyróżnienie - za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Mateusz Hoffmann – uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.

Uczeń wyróżnia się pilnością i aktywnością na zajęciach lekcyjnych uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce średnia 4,6 i bardzo dobre zachowanie. Pomimo wady słuchu, zawsze pracuje z wysoką motywacją na miarę swoich możliwości. Osiąga on również bardzo dobre wyniki w sporcie, a w szczególności w biegach, na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim:

- I miejsce w biegu „Aktywny czas łączy nas” w Krakowie w 2014 r.

- I miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych „Sprawni Razem” w Chrzanowie w 2014 r.

- I miejsce w Małopolskich Wiosennych Biegach Przełajowych w Nowym Targu „Sprawni Razem” w 2015 r.

- VII miejsce w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych „Sprawni Razem” w Łodzi w 2014 r.

- I miejsce w biegu 1500m na XVII Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Lekkiej Atletyce „Sprawni Razem” w Krakowie w 2016 r.

Mateusz chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, gdzie wyróżnia się postawą i osiągnięciami sportowymi. Rozwija także swoje zainteresowania poza szkołą – należy do Klubu Sportowego Arka Babice. Jako aktywny uczestnik reprezentuje Klub w rozgrywkach piłki nożnej na terenie powiatu.