Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Mieczysław Potejko "Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego"

Człowiek o szerokich horyzontach myślowych i przede wszystkim bardzo skromny – tak o Mieczysławie Potejce, nowym „Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego” mówił podczas listopadowej sesji Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski. 

 

 

Mieczysław Potejko "Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego"

Uroczystość nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego" odbyła się 30 listopada. Jak poinformował Stanisław Dusza, przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, 2 września wpłynął do Zarządu Powiatu i Rady wniosek o nadanie tytułu. 16 września odbyło się posiedzenie kapituły pod przewodnictwem Stanisława Duszy. Kapituła jednomyślnie zarekomendowała kandydaturę. 28 września radni zagłosowali jednomyślnie. 

Mieczysław Potejko dziękował wielu osobom za pomoc w realizacji swoich zawodowych i społecznych projektów, a za wsparcie i wyrozumiałość najbliższym: żonie i dzieciom. 

- Choć to wszystko kosztowało sporo zdrowia i nie tylko zdrowia, warto było się starać. Choćby dla tej chwili. Niczego nie żałuję - przyznał Mieczysław Potejko.

 

Laudacja

Mieczysław Potejko to absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie, główny realizator kilku remontów kapitalnych obiektów sądowych w Chrzanowie, społecznik, założyciel Parafialnego Klubu Sportowego Mikołaj.

Urodził się 20 lipca 1956 roku w Wilnie. Do Polski z terenów Wileńszczyzny wraz z rodziną, w ramach repatriacji przyjechał w roku 1958 i zamieszkał w Chrzanowie. Tu ukończył szkołę podstawową nr 3, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. W latach 1975-1979 ukończył studia na Wydziale prawa UJ. Bezpośrednio po ich zakończeniu został zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, początkowo w charakterze aplikanta etatowego sądowego – a po zdaniu egzaminu sędziowskiego – w charakterze asesora sądowego w Wydziale Karnym. Na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Chrzanowie został powołany 4 lipca 1983 roku i orzekał nadal w Wydziale Karnym z przerwą w okresie roku 1986-1987 kiedy w ramach delegacji orzekał w Wydziale Karnym IV Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. W latach 1988 – 1990 był członkiem prezydium Rady Miejskiej w Chrzanowie – Przewodniczącym Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego.

W roku 1990 w wolnych wyborach został wybrany przez środowisko sędziowskie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego. W roku 1994 rozpoczął kapitalny remont obiektów sądowych wykazując duże zaangażowanie i inicjatywę w tym przedsięwzięciu. Przy wsparciu – także finansowym – ówczesnych władz Urzędu Rejonowego oraz Burmistrzów Miasta Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, Wójta Gminy Babice, Dyrektorów Kopalni Janina i Rafinerii Nafty w Trzebini podjął inicjatywę, aby w ramach modernizacji budynku głównego Sądu utworzyć Sąd Gospodarczy dla Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Olkusz, Jaworzno, Libiąż. W tym celu po załatwieniu formalności prawnych doprowadził do nabycia obiektu PSS – Magazyny przy ul. Sądowej i po jego kapitalnym remoncie – praktycznie bez środków Ministerstwa Sprawiedliwości – w 1994 roku zakończył budowę i utworzył wówczas Sąd Gospodarczy Wydział IV Gospodarczy SR w Chrzanowie, który służył przedsiębiorcom do roku 2014. Mieczysław Potejko został jednocześnie powołany na przewodniczącego Wydziału, którą to funkcję pełnił do czerwca 2003 roku.

W 1996 roku podjął kolejną inicjatywę - doprowadzając do generalnej przebudowy siedziby Sądu przy al. Henryka 23. Przy wsparciu tych samych zakładów i władz samorządowych oraz Sądu Wojewódzkiego w Katowicach został wybudowany nowoczesny obiekt o kubaturze 7 500, 00 mkw, pozostający do dzisiaj wizytówką Miasta Chrzanowa.
Po upływie dwóch kadencji sprawowania funkcji Prezesa Sądu został powołany na stanowisko Vice-Prezesa pełniąc tę funkcję do czerwca 2003 roku. W roku 2004 został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie z powierzeniem pełnienia funkcji Vice-Przewodniczącego Wydziału IX Gospodarczego SO
w Krakowie obejmującego swoim zasięgiem okręg Nowego Sącza, Tarnowa i zachodniej Małopolski.

W okresie czynnej pracy zawodowej szeroko angażował się społecznie. Był twórcą – wraz z byłym olimpijczykiem ks. Pawłem Łukaszką – Parafialnych Klubów Sportowych w Małopolsce, zakładając w 1994 roku Parafialny Klub Sportowy „Mikołaj”, który w szczytowym okresie skupiał około 100 zawodników w różnych sekcjach. Młodzież z sukcesami uczestniczyła w rozrywkach na szczeblu zarówno województwa jak i centralnej Polski, również
w Olimpiadach klubów parafialnych. Sekcja piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach ligowych PZPN, a zawodnicy tej sekcji zasilali później KS „Fablok” oraz inne kluby sportowe na arenie ogólnopolskiej (m.in. Wisłę Kraków).

Mieczysław Potejko organizował wiele młodzieżowych turniejów piłkarskich z udziałem takich klubów , jak Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Wisła Kraków czy Cracovia Kraków. Młodzież mogła zmierzyć się z zawodnikami z tych klubów, którzy do dzisiaj grają w ekstraklasie, jak bracia Brożkowie, Grzegorz Fonfara, czy obecny bramkarz Górnika Zabrze – Grzegorz Kasprzyk, a także poznać takich piłkarzy jak Antoni Szymanowski, Adam Nawałka, Marek Kusto, Kazimierz Kmiecik i Waldemar Fornalik.

W ramach integracji różnych grup zawodowych, Mieczysław Potejko był tez inicjatorem powołania Ligi oldboyów, która cieszyła się wielkim powodzeniem mieszkańców Powiatu.

Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, w ramach działalności którego propaguje się wśród młodzieży
i mieszkańców powiatu historię Polski z okresu II wojny światowej, jak też walkę oddziałów Żołnierzy Wyklętych o odzyskanie niepodległości Polski po II wojnie światowej.

Ta niezwykła postać może być wzorem do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń, zamieszkujących naszą rodzimą ziemię dlatego też Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła uchwałę 28 września 2016 roku w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Potejce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.

Niech ta godność, którą otrzymuje dzisiaj Pan Mieczysław Potejko będzie świadectwem wielkiego uznania i szacunku, jakim darzą go mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego.

                                                             Starosta Chrzanowski

                                                                     Janusz Szczęśniak