Zobacz materiał filmowy z listopadowej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

30 listopada odbyła się uroczystość nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego Mieczysławowi Potejce. Podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego wręczono ponadto Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uchwalono również program współpracy powiatu chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Zobacz film.

Zobacz materiał filmowy z listopadowej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego