Miliony złotych na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej w Małopolsce

Ponad 3 mln. 600 tys. złotych - tyle w 2017 roku województwo małopolskie planuje wydać na wsparcie sportu w regionie. Oferty w otwartych konkursach na realizację inicjatyw związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej można składać w terminie do 16 gudnia br. 

Miliony złotych na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej w Małopolsce

Konkursy dotyczą dwóch obszarów: współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (2 030 000 zł) oraz projektu pn. „Małopolska na sportowo”(1 600 000 zł) . Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdziesz poniżej:

1) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2017 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

2) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

Termin składania ofert do 16 grudnia.

Więcej na stronie