Przewodniczący rad powiatowych spotkali się w Chrzanowie

8 grudnia odbył się Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego V kadencji w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

Przewodniczący rad powiatowych spotkali się w Chrzanowie

Licznie przybyłych gości powitał Stanisław Dusza, przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego. O historii, walorach przyrodniczych, zabytkach architektonicznych i biznesie w powiecie chrzanowskim opowiadał Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski, a o stolicy powiatu - Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa.

Uczestnicy konwentu zwiedzili kościół p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, klasztor oo. Bernardynów i Muzeum Pożarnictwa w Alwerni.