„Segreguję – nie widzę przeszkód” czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Od 3 grudnia, tj. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ENERIS Surowce S.A. w ramach programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” udostępnia naklejki do oznakowania pojemników na odpady w alfabecie Braille’a. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a partnerami są m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz „Niewidzialna Wystawa”. Patronem medialnym są Integracja, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.

„Segreguję – nie widzę przeszkód” czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Segregowanie bez barier

Od 3 grudnia znikają bariery dla osób niewidomych związane z recyklingiem. Firma ENERIS właśnie wypuściła na rynek bezpłatną naklejkę dla osób z problemami wzroku, która pomoże w sortowaniu odpadów. Zestaw 6 naklejek przygotowanych w systemie Braille’a można otrzymać, pisząc na adres ok@grupa-eneris.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 801 00 38 38.

Segreguję – nie widzę przeszkód

Pod takim tytułem ruszył Program ENERIS skierowany do środowiska osób niepełnosprawnych. Firma odbiera odpady od 1,1 mln mieszkańców z blisko 100 gmin. Blisko 5% z nich to osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dla nich przygotowano specjalną naklejkę w kontrastowych barwach, z napisami w systemie Braille’a z 6 różnymi nazwami odpadów. To pilotażowy w branży program objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Polskiego Związku Niewidomych. Więcej informacji na http://grupa-eneris.pl/naklejki

Brajlowskie naklejki dla niewidomych 

Jak pokazują statystyki, w kraju jest prawie 2 mln osób, które ze względu na problemy ze wzrokiem nie sortują odpadów (nie odróżniają kolorów pojemników). Problem zgłosili do Grupy ENERIS sami niepełnosprawni. Efektem współpracy obu środowisk jest specjalna naklejka w alfabecie Braille’a, którą należy przykleić w prawym górnym rogu pojemnika. Dzięki temu osoby niewidzące będą mogły włączyć się w segregowanie odpadów. Informację o tym, gdzie dostać bezpłatną naklejkę, można znaleźć na http://grupa-eneris.pl/naklejki

Branża komunalna dla niepełnosprawnych

ENERIS Ochrona Środowiska, jako pierwsza z firm w branży odpadowej, przygotowała program wspierający osoby niepełnosprawne w dbaniu o środowisko. 3 grudnia, w  Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, rozpoczęto dystrybucję specjalnych naklejek brajlowskich dla niewidomych. Dzięki nim osoba z problemami z widzeniem bez problemu odnajdzie pojemnik o odpowiednim kolorze, do którego należy wrzucić posortowane odpady. ENERIS odbiera rocznie 400 tys. ton odpadów od ponad 1,1 mln mieszkańców. Pomysł na projekt zgłosiły firmie same osoby niewidome, we współpracy z  nimi została przygotowana naklejka. Firma zobowiązała się też do przeszkolenia pracowników Biur Obsługi Klienta, a także kierowców i ładowaczy śmieciarek z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Więcej informacji na http://grupa-eneris.pl/naklejki