Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szkolenie dla grantobiorców

Lokalna Gruba Działania - Partnerstwo na Jurze informuje, że w dniu 16.12.2016 roku o godzinie 15 odbędzie się szkolenie dla grantobiorców.

Szkolenie dla grantobiorców

W związku z faktem, iż było już jedno szkolenie wstępne na którym byli przedstawiciele sektora społecznego informujemy, iż od godziny 15 będzie powtórzenie informacji dla nowych osób, a od godziny 16 odbędzie się część warsztatowa.

W części warsztatowej:

1.       Zostaną opracowane tematy konkursów grantowych (na jeden konkurs składa się projekty w kwocie między 5 a 50 tysięcy złotych na łączną pulę konkursową 300 tysięcy)-przykładowe tematy w dalszej części informacji.

2.       Zostaną wyznaczone terminy naborów dla poszczególnych tematów grantów

W związku z tym, iż na etapie składania wniosków należy przedłożyć pełną dokumentację (pozwolenia na budowę, zgody na posadowienia, rozeznania ofert cenowych. Uwaga – aktualnie robiliśmy rozeznanie w tytule posadowienia tablic informacyjnych w Starostwie Powiatu Chrzanowskiego i wymagają one również pozwolenia na budowę a co za tym idzie projektu architektonicznego) ustalone zostanie, które typy projektów z pełną dokumentacją będą gotowe na dany termin

Należy również pamiętać o tym, iż przy projekcie inwestycyjnym związanym z gruntem (również szlaki czy ścieżki) trzeba mieć: użyczenie obiektu/ziemi na okres 7 lat, zgodę właściciela obiektu/ ziemi na realizację projektu, projekt architektoniczny, pozwolenie na budowę/posadowienie.

3.       Odbędzie się szkolenie w wypełniania wniosku grantowego

 

W związku z faktem, iż odbędzie się szkolenie z wypełniania wniosku grantowego proszę o przygotowanie jednego realnego pomysłu na projekt, ponieważ będziemy pracować na realnych projektach.

 

Na poprzednim spotkaniu zbierane były informację o planowanych projektach i były to:

·         Projekty dla Miejscowości tematycznych aktualnych oraz nowych związane z wizualizacją i tworzeniem dodatkowych atrakcji

·         Ścieżki, szlaki turystyczne, szlaki piesze konne rowerowe nordic walking, itp.

·         Miejsca rekreacji (altany, tarasy widokowe, grille zewnętrzne, ławeczki, zagospodarowanie miejsca wsi, place zabaw, boiska, skateparki)

·         Ekomiejsca (ogród sensoryczny, ogród pszczół, ogród ziół, zagroda edukacyjna, zagroda doświadczeń)

·         Miejsca rzemiosła (geocentrum, wiklinowa osada, domek myśliwski, izba rzemiosła, izba tradycji)

·         Produkty turystyczne inne (osada rycerska, posterunek graniczny starej guberni)

 

Podzielono je tematycznie i na chwilę obecną są opracowane tematów grantów, które zostaną przedyskutowane na spotkaniu w dniu 16 grudnia a które wpisują się w wskaźnik:

1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b) produkty turystyczne

Tematy:

1.       Ekomiejsca

2.       Miejsca rzemiosła

3.       Produkty turystyczne (z : produkty turystyczne inne oraz miejsca rekreacji)

4.       Szlaki

5.       Edukacja (tablice edukacyjno informacyjne)

Bardzo prosimy  o analizę które z projektów wpisują się w daną kategorię, ponieważ będę zbierała pod każdą z kategorii ilość oraz szacunkową wartość projektów po to by wiedzieć czy któryś z tematów ma wystąpić dwa razy lub wcale. Również oczekujemy  propozycji innych tematów zgodnych z tematem przedsięwzięcia.

 

Informujemy również, że na projekty stricte ekologiczne będzie konkurs z innego przedsięwzięcia:

Cel szczegółowy: Innowacyjne rozwiązania i zachowania promujące ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Przedsięwzięcie:

3.1.  Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wskaźnik: 3 oferty (trzy centra edukacji ekologicznej)  kwota 190 tysięcy to jest około 63 tysiące na jedno centrum (np. kompleksowe centrum pszczelarsko ekologiczne)

Nabór ten będzie ogłoszony z dużych projektów rozliczanych w UMWM oraz przedsięwzięcie:

3.2.  Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Projekt grantowy obejmujący 5 działań edukacyjnych (np. szkoleń, warsztatów), kwota na grant 50 tyś

W tym punkcie prosimy o indywidualne zgłaszanie się potencjalnych grantobiorców

 

W związku z pytaniami na poprzednim szkoleniu informujemy, że organizacja pozarządowa która ma siedzibę poza obszarem objętym LSR nie może starać się o grant nawet jeśli ma w statucie wpisane, że obszar działania obejmuje obszar wiejski powiatu (obszar objęty LSR to powiat chrzanowski z wyłączeniem miasta Chrzanów i miasta Trzebinia). Dlatego jeśli organizacja chciałaby pozyskać grant niezbędne jest by zmieniła siedzibę w KRS.

LGD - Partnerstwo na Jurze