Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY "Dla Przeszłych i przyszłych lat"

Muzeum w Chrzanowie ogłasza VI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY "Dla Przeszłych i przyszłych lat". Edycja 2017: "Żyli wśród nas. Dzieje i kultura żydowskich mieszkańców powiatu chrzanowskiego"

VI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY "Dla Przeszłych i przyszłych lat"

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.muzeum.chrzanow.pl 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

Zgłoszenia do 19 grudnia 2016 przyjmuje Muzeum w Chrzanowie

Temat i cele konkursu:

Ziemia chrzanowska to rejon o średniowiecznym rodowodzie, ciekawej historii i tradycji. Niestety wiedza jego mieszkańców o przeszłości jest skromna.

Konkurs ma służyć poznaniu przez uczniów historii swojej małej Ojczyzny. Ma na celu przybliżyć życie, kulturę, obyczaje przodków i postaci ich samych. Nie tylko po to, by po prostu znać przeszłość. Ale by kształtować przyszłość i - jak pisał Tukidydes - „wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw ludzkich mogą zajść w przyszłości”. Bowiem „historia nauczycielką życia jest” /Cyceron/.

W tegorocznej edycji sięgamy po temat trudny, lecz fascynujący. Chcemy przypomnieć, że na naszej ziemi żył naród, który dla współczesnych ludzi jest obcy, wręcz egzotyczny, zapomniany… Tymczasem Żydzi byli naszymi sąsiadami, współziomkami. Oni, w wyniku tragicznego wydarzenia dziejowego jakim był Holocaust, odeszli, a my zostaliśmy, ale mamy obowiązek o nich pamiętać. Mimo czasami trudnej historii wzajemnych stosunków. W ten sposób chcemy przełamać „upokarzające dziedzictwo wzajemnych oskarżeń, fałszywych informacji, moralnego zamętu”, jak to określił Norman Davis. Uczniowie poznają historię osiedlania się Żydów na terenie powiatu, ich kulturę, religię, obyczaje i osoby, będące ważne dla całej społeczności mieszkańców. Zaznajomią się z ich działalnością gospodarczą, społeczną i kulturową. Będą mogli odkryć miejsca posiadające żydowską genezę.

 

Harmonogram:

Termin nadsyłania zgłoszeń:     19.12.2016 r.

I stopień – etap szkolny (test): 28.02.2017 r.

II stopień – etap powiatowy (część ustna): szkoły podstawowe:  22.03.2017 r.

                                                              szkoły gimnazjalne: 23.03.2017 r.

                                                              szkoły ponadgimnazjalne: 24.03.2017 r.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 11.04.2017 r.