Przekaż 1% swojego podatku na zakup nowoczesnego sprzętu dla Szpitala

Jesteśmy Fundacją, której celem jest wspieranie działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Cel swój realizujemy poprzez finansowanie i współfinansowanie wydatków na zakup sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części służących diagnostyce, lecznictwu, rehabilitacji i profilaktyce.

 

                                                            

Przekaż 1% swojego podatku na zakup nowoczesnego sprzętu dla Szpitala

NR KRS : 0000050742

 

Wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że nadal owocnie będziemy mogli wspierać Szpital dzięki przychylności ludzi dobrej woli.

                                          

FUNDACJA NA RZECZ
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHRZANOWIE
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa lokal 115
konto: Bank Spółdzielczy  w Chrzanowie
13 8444 0008 0000 0000 0576 0001

 

 

                                       Dziękujemy