Powiat przebudował drogę w Czyżówce, gmina wybudowała obwodnicę

5 stycznia w Czyżówce dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej i świeżo wybudowanej obwodnicy - drogi gminnej obok Elektrowni Siersza.

Powiat przebudował drogę w Czyżówce, gmina wybudowała obwodnicę

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej DP 1051K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 – km 2+245” zostało zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – Edycja 2015/2016. W ramach zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,55 km – tj. od wybudowanej przez gminę Trzebinia drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w kierunku Bukowna (do przebudowanego w 2008 roku fragmentu drogi powiatowej). Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na powierzchni 9 250 m2. Zabudowano również interaktywne przejścia dla pieszych oraz asfaltowe pobocze oddzielone od jezdni separatorami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę ok. 990 133 zł, z czego 306 276 zł pochodziło z powiatu chrzanowskiego, 442 618 zł z budżetu państwa, a 241 239 zł z gminy Trzebinia.

Ponadto powiat chrzanowski uczestniczył finansowo kwotą 514 266 zł (jako partner) w realizacji przez gminę Trzebinia zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w Czyżówce”.