Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiat przebudował drogę w Czyżówce, gmina wybudowała obwodnicę

5 stycznia w Czyżówce dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej i świeżo wybudowanej obwodnicy - drogi gminnej obok Elektrowni Siersza.

Powiat przebudował drogę w Czyżówce, gmina wybudowała obwodnicę

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej DP 1051K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 – km 2+245” zostało zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – Edycja 2015/2016. W ramach zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,55 km – tj. od wybudowanej przez gminę Trzebinia drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w kierunku Bukowna (do przebudowanego w 2008 roku fragmentu drogi powiatowej). Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na powierzchni 9 250 m2. Zabudowano również interaktywne przejścia dla pieszych oraz asfaltowe pobocze oddzielone od jezdni separatorami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę ok. 990 133 zł, z czego 306 276 zł pochodziło z powiatu chrzanowskiego, 442 618 zł z budżetu państwa, a 241 239 zł z gminy Trzebinia.

Ponadto powiat chrzanowski uczestniczył finansowo kwotą 514 266 zł (jako partner) w realizacji przez gminę Trzebinia zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w Czyżówce”.