Masz wiedzę o biznesie? Weź udział w olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach obejmuje tematykę z kilku dyscyplin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samorządność, przedsiębiorczość i innowacyjność.

Masz wiedzę o biznesie? Weź udział w olimpiadzie

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Nowych Technologii w latach 1999 - 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach przygotowania Konkursu współpracujemy z nauczycielami przedsiębiorczości, metodykami oraz ekspertami w tej dziedzinie.

Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2016 – kwiecień 2017 roku. Składa się z trzech etapów:  Pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową (przewidujemy udział min. 5 tys. uczniów na I etapie)  w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach (do tego etapu przechodzi 40 uczniów).

Zakres tematyczny obejmuje m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego:  pojęć związanych z przedsiębiorczością,  zarządzania firmą, marketingu,  zarządzania ludźmi,  tworzenia innowacji rozwiązań.

W trakcie Gali Ogólnopolskiej w Łodzi w kwietniu 2017 r. zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Przewidujemy udział ponad 100 osób w tej uroczystości, będą to m.in. uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz, uczelni, liderzy opinii społecznej i eksperci z dziedziny przedsiębiorczości.