NAGRODA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

Po raz drugi Starosta Chrzanowski przyzna Nagrodę  w Dziedzinie Sportu ustanowioną Uchwałą Nr XII/54/2015 z dnia 30 września 2015r. przez Radę Powiatu Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się  osiągnięciami w działalności sportowej.

NAGRODA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

Zasady i tryb  przyznawania Nagrody Starosty Chrzanowskiego  określa   Regulamin  (Załącznik do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 30 września 2015r.)