Trzebińskie liceum zainteresowane przystąpieniem do programu Paszport

10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się spotkanie z Waldemarem Zubkiem, dyrektorem Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, a także z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych oraz Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini.
Trzebińskie liceum zainteresowane przystąpieniem do programu Paszport

Wizyta przedstawiciela rządu w powiecie doszła do skutku z inicjatywy Stowarzyszenia Proobronno-Oświatowego Kadet prowadzącego PSLO w Trzebini, które jest zainteresowane przystąpieniem do ogłoszonego przez Biuro do Spraw Proobronnych MON „Programu ewaluacji komponentów organizacji proobronnych”. Szkolenia dla pododdziałów organizacji proobronnych rozpoczną się pod koniec stycznia. Osoby, którzy zaliczą sprawdzian, otrzymają paszport, czyli zaświadczenie potwierdzające, że zdobyte umiejętności pozwalają im na współdziałanie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.

Podczas wizyty dyrektor Zubek zachęcał do udziału w pikniku powitalnym wojsk amerykańskich na krakowskim rynku 14 stycznia.