Powiat chrzanowski otrzymał rządową promesę na remont dróg

Ponad 10 mln zł na remonty dróg i usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała 10 marca Małopolska Zachodnia. Rządowe promesy dla powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego przekazał wojewoda małopolski. Powiat chrzanowski otrzyma dofinansowanie na dwie drogi powiatowe w gminie Babice. Zobacz film TVP Kraków. 

Powiat chrzanowski otrzymał rządową promesę na remont dróg

Fot. Spotkanie z wojewodą w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Od lewej Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini, wojewoda małopolski Józef Pilch, starosta Janusz Szczęśniak i Jacek Latko, burmistrz Libiąża

 

Dotację do przebudowy dróg powiatowych: ul. Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie (gmina Babice) przyznano na podstawie ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wysokość dotacji wynosić będzie 1 566 861 zł.

 

Czy wiesz, że...

Trzebinia uzyska 2 736 961 zł na „Rozbudowę ul. Dworcowej od projektowanego zakresu „Parkuj i Jedź” do skrzyżowania z ulicą Słowackiego w Trzebini”. Libiąż otrzyma zaś 821 509 zł na „Przebudowę drogi gminnej klasy D nr 100252K - ul. Górniczej w Libiążu”.