Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

SOR, oddział pediatryczny i ginekologiczno-położniczy do przebudowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy w chrzanowskiej lecznicy zostanie wkrótce przebudowany.

SOR, oddział pediatryczny i ginekologiczno-położniczy do przebudowy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą dla IX Osi Priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
Projekt zakłada:
• przebudowę i modernizację pomieszczeń,
• zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i wyposażenia,
• zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do obsługi SOR.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa efektywności funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych orojektu obejmują:
- dotację ze środków EFRR w ramach POIiŚ 2014-2020 w wysokości 5 950 000 zł (tj. 85 % kosztów kwalifikowanych Projektu),
- dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w wysokości 1 000 000 zł (tj. 14,29 % kosztów kwalifikowanych Projektu),
- środki własne Szpitala w wysokości 50 000 zł (tj. 0,71 % nakładów inwestycyjnych na Projekt).

 

Czy wiesz, że…

W planach szpitala jest również przebudowa kolejnych oddziałów: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego w ramach kolejnego projektu opiewającego na 14,5 mln zł.