Wybrano kandydatów do Nagrody Starosty w Dziedzinie Sportu

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Starosty Nr 39/2017r. z dnia 15 marca 2017r. w celu rozpatrzenia wniosków  i wyłonienia kandydatów do Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wybrano  kandydatów do Nagrody Starosty w Dziedzinie Sportu

Wpłynęło: –- 42 wnioski dla zawodników
- 8 wniosków dla trenerów
- 1 wniosek dla działacza sportowego

Komisja wybrała :

Zawodnicy:

1. Wiktoria Ziober - uprawiająca sztuki walki w Jaworznickiej Szkole Walki Wręcz GUJA JIUJUTSU oraz pływanie w Uczniowskim Klubie Sportowym przy SP 8 w Chrzanowie.

2. Mateusz Drobiński - zawodnik Sekcji Akrobatyki Sportowej przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie.

3. Wiktor Starczyński - zawodnik Sekcji Akrobatyki Sportowej przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie.

Trenerzy:
4. Marek Starczyński – trener dzieci i młodzieży w sekcji akrobatyki sportowej przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie.


Osiągnięcia w działalności sportowej.

1. Janusz Papiernik - 30 lat działalności w Manhattan Trzebinia

Nagrody zostaną wręczone podczas Sesji 26 kwietnia 2017r.