Dom Płomyka i Iskierki otwarty

24 marca otwarto uroczyście Dom Płomyka i Iskierki przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Zobacz film TV Powiat.

Dom Płomyka i Iskierki otwarty

W ramach Programu „Bezpieczna+” rządowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie pod patronatem starosty chrzanowskiego oraz włodarzy wszystkich gmin powiatu Chrzanowskiego uruchomiono program edukacyjny pod nazwą „Dom Płomyka i Iskierki”.

Na realizację tego projektu, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie zaadoptowano pomieszczenia, w których zaaranżowano pokój, kuchnię oraz łazienkę, a całość nazwano „Dom Płomyka i Iskierki”. W domu tym dzieci będą mogły zobaczyć początki rozprzestrzenia się pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla, a także będą mogły nauczyć się jak zachować się podczas pożaru i prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożonego. Rolą strażaków będzie wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń, jak działa czujka czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Strażacy zademonstrują i wyjaśnią dlaczego niewłaściwe zachowania w kuchni mogą być źródłem pożaru. W „Domu Płomyka i Iskierki” zamontowano również liczne elementy wyposażenia każdego domu, które na co dzień użytkowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do tragedii. Dzieci będą miały możliwość same wskazać te nieprawidłowości i określić do jakich niepożądanych skutków mogą one doprowadzić. Następnie namacalnie stykając się z realną sytuacją pojawienia się dymu, a w konsekwencji pożaru mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu, wezwać straż pożarną i ewakuować się w bezpieczny sposób.