I nagroda w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Kalendarzy ZoomArt 2017 dla II LO w Chrzanowie

Kalendarze: „II Liceum w Obrazach Wielkich Mistrzów, nr 1 – Nauczyciele 2016”, „II Liceum w Obrazach Wielkich Mistrzów, nr 2 – Uczniowie 2016” otrzymały I nagrodę w w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Kalendarzy ZoomArt 2017.

I nagroda  w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Kalendarzy ZoomArt 2017 dla II LO w Chrzanowie

Kalendarze do Konkursu zgłosiła Marta Hajda (Zielony Kadr) i zgodnie z Regulaminem odebrała Statuetkę.( http://zoom-art.pl/regulamin/)

Pomysłodawczynią, osobą, która wybrała obrazy, wskazała obsadę, zorganizowała dogodne warunki do wykonania zdjęć jest nauczycielka II Liceum Aneta Solińska.

Zdjęcia, niczym dzieła sztuki wykonały: Marta Hajda (23 fotografie), Karolina Cichy (2 prace).

Zdjęcia realizowane były w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, dzięki uprzejmości pana Karola Mroziewskiego.

Skład kalendarza: Marta Hajda wg wspólnych ustaleń (dobór zdjęć, układ graficzny, opis). Kalendarz został wydrukowany w studio FOTO Kowalski.

Projekt, którego element stanowią kalendarze nie mógłby zostać zrealizowany gdyby nie zaangażowaniei otwartość: dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz wymierne wsparcie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Projekt jest nadal kontynuowany, kolejne prace wykonali: Anna Grochal, Karina Weis, Mateusz Nowiński.

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/zoomart.festiwal

O Festiwalu dowiesz się z: http://zoom-art.pl