BIAŁE SOBOTY

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Szpital Powiatowy w Chrzanowie zapraszają na organizowane w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowia Psychicznego bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla osób powyżej 18 r.ż.

BIAŁE SOBOTY

Spotkania będą organizowane na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

w godzinach 9.00-14.00 w soboty, w dniach:

27.05.2017
10.06.2017
09.09.2017
30.09.2017
14.10.2017
25.11.2017
W ramach wizyty można będzie uzyskać informacje na temat diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych, porad prawnych w zakresie leczenia psychiatrycznego. Prowadzone będą elementy diagnostyki psychologicznej. Osoby chętne będą mogły skorzystać z testów diagnostycznych w kierunku zaburzeń afektywnych (depresja, mania), lękowych oraz zaburzeń funkcji poznawczych (m.in. otępienia).
Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczną rejestrację pod numerem telefonu

669 598 238 w godz. 7.30 – 14.00
Serdecznie zapraszamy !