Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Miliony na inwestycje poprawią komfort życia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie przeznaczy w tym roku prawie 11 milionów zł na inwestycje i remonty.

Miliony na inwestycje poprawią komfort życia

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej, rozbudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz modernizacja urządzeń, ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków – to najważniejsze zadania, jakie zostaną wykonane w gminach:

Chrzanów, Trzebinia i Libiąż. W sumie na inwestycje zaplanowano 9,2 mln zł, natomiast prace remontowe pochłoną 1,7 mln zł.

Na obszarze działania RPWiK zostanie zmodernizowanych 12,7 km sieci wodociągowej. Najwięcej - 5,7 km w gminie Trzebinia, 3,6 km w gminie Chrzanów, natomiast w gminie Libiąż zostanie przebudowanych 3,4 km.

- Dzięki tym inwestycjom poprawi się komfort życia mieszkańców gmin oraz dostępność sieci wodociągowej – mówi Tadeusz Arkit, prezes chrzanowskich wodociągów. I dodaje, że na wszystkie inwestycje związane z działalnością wodociągową zaplanowano w sumie 3,8 mln zł.

 

Obszerna lista remontów

Plan inwestycyjny zakłada również remonty i modernizacje w budynkach, zbiornikach i ujęciach wody należących do RPWiK. W tym roku najważniejszym zadaniem z tego zakresu jest modernizacja zbiornika wyrównawczego Płaza Siemota. Prace rozpoczną się w drugim kwartale roku, a kwota przewidziana na ten cel to 120 tys. zł. Z kolei w Trzebini, przy ul. Chrzanowskiej powstanie przepompownia wody – wartość tej inwestycji to 90 tys. zł. Prace modernizacyjne na kwotę 64 tys. zł zaplanowano także w stacji uzdatniania wody Trzebionka.

Równie szeroki zakres inwestycji przewidziano w zakresie kanalizacji. W trzech gminach zostanie zmodernizowanych w sumie ponad 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Na ten cel przeznaczono 1,4 mln zł.

Wiele prac modernizacyjnych i remontowych zaplanowano również w obiektach oczyszczalni ścieków. Najważniejsze zadania na ten rok to m.in. przebudowa instalacji biogazowej w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie (1,4 mln zł) czy wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Libiążu przy ul. Sanitarnej.

Przebudowa instalacji biogazu obniży koszt eksploatacji oczyszczalni ścieków w Chrzanowie i sprawi, że na jej potrzeby produkowane będzie o wiele więcej zielonej energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie remontowany jest system napowietrzania reaktorów biologicznych wyposażonych w dwie dmuchawy promieniowe. Modernizacja istniejących dmuchaw, zdecydowanie przedłuży ich żywotność, a także zmniejszy o około 15 – 20% zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania, które to jest najbardziej energochłonnym procesem. Planowana jest również zabudowa trzeciej nowoczesnej dmuchawy promieniowej, która dodatkowa obniży zużycie energii elektrycznej o kolejne 18%.

 

Powstanie ścieżka edukacyjna

Spółka nie zapomniała również o najmłodszych. Jeszcze w tym roku, w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie ma powstać ekologiczna ścieżka edukacyjna, czyli makieta obrazująca przebieg wody: od momentu ujęcia poprzez stacje uzdatniania, następnie wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym, aż do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

Warto dodać, że na działania inwestycje w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków zostanie

wydane ponad 4 mln. zł.

- Tak zaplanowaliśmy wszystkie prace, by nie były one uciążliwe dla korzystających z naszych usług. Jestem przekonany, że mieszkańcy szybko odczują korzyści. Jeszcze lepsza jakość wody, mniejsze jej straty i ograniczenie liczby awarii to tylko niektóre z nich – podsumowuje Tadeusz Arkit.

***

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi dla ponad 100 000 mieszkańców gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż. Odpowiada za kompleksowe usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W ciągu roku RPWiK dostarcza prawie 4,5 mln m3 wody oraz odprowadza ponad 3,7 mln m3 ścieków, które w 100% oczyszcza i odprowadza do odbiorników.

Długość sieci i przyłączy wodociągowych to 1 152 km, czyli tyle ile wynosi odległość z Chrzanowa do

Paryża!

Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych to 532,4 km.

(zew)