Programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego:

Programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  1.     Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi,
  2.     Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego,
  3.     Program profilaktyki chorób tarczycy,
  4.     Program profilaktyki – badanie poziomu witaminy D25 (OH)

 

Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani uczestnictwem w/w programach mogą zgłaszać się na czczo, bez skierowania wg ustalonych terminów. Termin należy ustalić w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – przy ul. Topolowej 16 osobiście lub telefonicznie tel. 32 624 74 51
w dni robocze
w godz. 1200 - 1300.

Zasady wykonywania badań:

Personel Szpitala dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia w/w badań, sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.

Każdy wynik badania będzie zawierał:

-    dane osobowe,

-    normy badania prawidłowego,

-    wyniki pacjenta,

-    adnotację „Wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „wynik należy skonsultować z lekarzem specjalistą”.

Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1430