Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego:

Programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  1.     Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi,
  2.     Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego,
  3.     Program profilaktyki chorób tarczycy,
  4.     Program profilaktyki – badanie poziomu witaminy D25 (OH)

 

Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani uczestnictwem w/w programach mogą zgłaszać się na czczo, bez skierowania wg ustalonych terminów. Termin należy ustalić w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – przy ul. Topolowej 16 osobiście lub telefonicznie tel. 32 624 74 51
w dni robocze
w godz. 1200 - 1300.

Zasady wykonywania badań:

Personel Szpitala dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia w/w badań, sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.

Każdy wynik badania będzie zawierał:

-    dane osobowe,

-    normy badania prawidłowego,

-    wyniki pacjenta,

-    adnotację „Wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „wynik należy skonsultować z lekarzem specjalistą”.

Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1430