Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Trzy zawody w libiąskim zespole szkół objęte patronatem Tauron Wydobycie

31 marca  pomiędzy firmą Tauron Wydobycie, powiatem chrzanowskim i Zespołem Szkół w Libiążu podpisany został aneks do umowy patronackiej na kolejne zawody.

Trzy zawody w libiąskim zespole szkół objęte patronatem Tauron Wydobycie

Fot. Podpisanie ankeksu do umowy w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Od lewej Bogumiła Buchała - dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu, Janusz Szczęśniak - starosta chrzanowski, Zdzisław Filip - prezes Zarządu Tauron Wydobycie, Janusz Czarnecki - wiceprezes zarządu ds. technicznych Tauron Wydobycie i Krzysztof Kasperek - wicestarosta

 

Od 2006 roku pomiędzy szkołą a firmą TAURON Wydobycie funkcjonuje umowa, w wyniku której klasy technikum górnictwa podziemnego objęte są patronatem, mają praktyki na terenie ZG Janina oraz (po spełnieniu odpowiednich warunków) gwarancję pracy. Od marca takim patronatem objęte są jeszcze dwa zawody: technik mechanik i technik elektronik.

Uczniowie objęci patronatem:

- będą mogli odbywać bezpłatnie praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne na terenie zakładu (ZG Janina),

- sześciu najlepszych absolwentów może otrzymać stypendium fundowane na studiach wyższych o kierunku określonym przez TAURON Wydobycie

- trzech najlepszych uczniów będzie otrzymywać nagrody na zakończenie roku szkolnego,

- otrzymują gwarancje zatrudnienia – po zdaniu matury i egzaminów zawodowych, jeśli średnia ocen w cyklu nauczania wynosi co najmniej 3,5