Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

NOWOCZESNE LABORATORIUM TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY

Tylko regularne badania i stały monitoring jakości dają pewność, że do domów dociera woda zdrowa i idealna do picia prosto z kranu. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie takie badania wykonuje we własnym laboratorium, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt. Można w nim także zlecić badanie wody na własne potrzeby!

NOWOCZESNE LABORATORIUM TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY

Laboratorim RPWiK działa przy ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Składa się z dwóch pracowni – w pierwszej prowadzone są badania wody, w drugiej – ścieków. Od połowy 2010 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191 – to znaczy, że wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a  laboratorium działa zgodnie z najwyższymi normami.

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ogromne znaczenie ma także nowoczesny sprzęt wykorzystywany do badań, np. spektrometry absorpcji atomowej, służące do pomiarów śladowych zawartości niebezpiecznych metali ciężkich (cynk, ołów, kadm, chrom, nikiel),
a także spektrofotometry, biurety cyfrowe czy wagi analityczne.

- Dla mieszkańców i klientów korzystających z naszych usług to gwarancja, że nad jakością wody czuwają najlepsi specjaliści, którzy pracują na najnowszej generacji sprzęcie badawczym  – mówi Tadeusz Arkit, prezes RPWiK w Chrzanowie. – A my mamy absolutną pewność, że woda, którą dostarczamy do domów, jest bezpieczna, czysta i zdrowsza niż ta butelkowana ze sklepu – dodaje.

Kontrolą jakości wody produkowanej przez RPWiK zajmuje się Pracownia Badania Wody. Co roku opracowywany jest harmonogram monitoringu jakości wody, który jest zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W każdym miesiącu  
z ponad 50 punktów kontrolnych pobierane są próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Laboratorium bada ok. 40 różnych parametrów i wskaźników! Każda próbka jest badana na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli – niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami.  Dodatkowo wykonuje się testy wykluczające występowanie innych bakterii.  
Woda jest poddawana również badaniom fizycznym – określa się m.in. mętność, barwę, odczyn (pH) i przewodnictwo wody. Natomiast badania chemiczne tych próbek pozwalają określić zawartość składników mineralnych oraz stwierdzić czy w wodzie nie ma metali ciężkich lub szkodliwych związków azotowych. W pracowni co roku wykonywanych jest aż 20 000 badań w ponad 1700 próbkach wody.

Z kolei kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków. Dzięki regularnym badaniom monitorowana jest praca oczyszczalni. Badane są ścieki trafiające do kanalizacji w gminach: Chrzanów, Trzebinia oraz Libiąż, a także próbki ścieków oczyszczonych, które trafiają do rzek.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.

Oprócz wykonywania badań na potrzeby RPWiK, laboratorium świadczy usługi także dla klientów zewnętrznych. Dzięki temu każdy może zlecić płatne badania wody i ścieków. Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 600do 1300. Pojemniki i butelki na próbki są wydawane bezpłatnie, codziennie w dni robocze od 600 do 1500.

Więcej na temat badań wykonywanych w laboratorium na stronie internetowej RPWiK.