NOWOCZESNE LABORATORIUM TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY

Tylko regularne badania i stały monitoring jakości dają pewność, że do domów dociera woda zdrowa i idealna do picia prosto z kranu. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie takie badania wykonuje we własnym laboratorium, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt. Można w nim także zlecić badanie wody na własne potrzeby!

NOWOCZESNE LABORATORIUM TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY

Laboratorim RPWiK działa przy ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Składa się z dwóch pracowni – w pierwszej prowadzone są badania wody, w drugiej – ścieków. Od połowy 2010 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191 – to znaczy, że wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a  laboratorium działa zgodnie z najwyższymi normami.

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ogromne znaczenie ma także nowoczesny sprzęt wykorzystywany do badań, np. spektrometry absorpcji atomowej, służące do pomiarów śladowych zawartości niebezpiecznych metali ciężkich (cynk, ołów, kadm, chrom, nikiel),
a także spektrofotometry, biurety cyfrowe czy wagi analityczne.

- Dla mieszkańców i klientów korzystających z naszych usług to gwarancja, że nad jakością wody czuwają najlepsi specjaliści, którzy pracują na najnowszej generacji sprzęcie badawczym  – mówi Tadeusz Arkit, prezes RPWiK w Chrzanowie. – A my mamy absolutną pewność, że woda, którą dostarczamy do domów, jest bezpieczna, czysta i zdrowsza niż ta butelkowana ze sklepu – dodaje.

Kontrolą jakości wody produkowanej przez RPWiK zajmuje się Pracownia Badania Wody. Co roku opracowywany jest harmonogram monitoringu jakości wody, który jest zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W każdym miesiącu  
z ponad 50 punktów kontrolnych pobierane są próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Laboratorium bada ok. 40 różnych parametrów i wskaźników! Każda próbka jest badana na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli – niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami.  Dodatkowo wykonuje się testy wykluczające występowanie innych bakterii.  
Woda jest poddawana również badaniom fizycznym – określa się m.in. mętność, barwę, odczyn (pH) i przewodnictwo wody. Natomiast badania chemiczne tych próbek pozwalają określić zawartość składników mineralnych oraz stwierdzić czy w wodzie nie ma metali ciężkich lub szkodliwych związków azotowych. W pracowni co roku wykonywanych jest aż 20 000 badań w ponad 1700 próbkach wody.

Z kolei kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków. Dzięki regularnym badaniom monitorowana jest praca oczyszczalni. Badane są ścieki trafiające do kanalizacji w gminach: Chrzanów, Trzebinia oraz Libiąż, a także próbki ścieków oczyszczonych, które trafiają do rzek.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.

Oprócz wykonywania badań na potrzeby RPWiK, laboratorium świadczy usługi także dla klientów zewnętrznych. Dzięki temu każdy może zlecić płatne badania wody i ścieków. Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 600do 1300. Pojemniki i butelki na próbki są wydawane bezpłatnie, codziennie w dni robocze od 600 do 1500.

Więcej na temat badań wykonywanych w laboratorium na stronie internetowej RPWiK.