Projekt „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej na terenie Małopolski na następujące imprezy targowe:

Projekt „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”

- IFTM Top Resa w Paryżu – 26-29.09.2017. Targi IFTM Top Resa to największe targi turystyczne typu B2B we Francji. Impreza skierowana głównie do firm z branży turystycznej działających w dziedzinach: czasu wolnego, turystyki biznesowej i przemysłu spotkań. http://www.iftm-map.com/

 

- WTM w Londynie – 6-8.11.2017. To wiodące targi dla branży turystycznej. Podczas trzech dni podmioty zajmujące się turystyką mają okazję do spotkań z klientami z całego świata. Na targach 5 000 wystawców spotyka się z ponad 51 000 profesjonalistów, w tym kluczowych nabywców branży, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych. http://london.wtm.com/

 

- IBTM w Barcelonie – 28-30.11.2017. To targi skupiające się na spotkaniach branżowych, incentivach, konferencjach oraz przemyśle spotkań. Oprócz możliwości spotkań z przedsiębiorcami organizatorzy proponują też warsztaty w zakresie edukacji profesjonalistów. http://www.ibtmworld.com/

 

- TTWarsaw w Warszawie – 23-25.11.2017. To jedne z największych targów turystycznych w Polsce, gdzie wśród wystawców duży część stanowią przedstawiciele podmiotów zagranicznych oraz biur podróży. W tym roku wyjątkowo targi odbędą się w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie. http://www.ttwarsaw.pl/

 

 

                Nabory na kolejne targi (w 2018 i 2019 roku) będą ogłaszane w późniejszych terminach.

 

Nabór przeznaczony jest dla MŚP prowadzących działalność w branży turystycznej w obszarach: turystyki biznesowej, turystki uzdrowiskowej i medycznej, turystki sportowo-rekreacyjnej i działających na terenie Małopolski. Podmioty biorące udział w konkretnych targach powinny dysponować ofertą odpowiadającą rynkowi oraz tematyce targów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wparcia oraz procedury zgłoszeń określa Regulamin Rekrutacji, który można znaleźć w załączniku oraz na stronie http://mot.krakow.pl/targi-turystyczne.html. Znajdą tam Państwo także listę wszystkich targów realizowanych w ramach projektu, wzór umowy oraz dwa formularze zgłoszenia: na targi krajowe i na targi zagraniczne.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@mot.krakow.pl, drogą pocztową na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków lub osobiście w biurze MOT. Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2017. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 26 maja 2017 r. na stronie www.mot.krakow.pl.