Fundacja z Babic kupiła samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Fundacja Viribus Unitis Połączonymi Siłami z Babic zakupiła samochod dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakpu dofinansowany był z funduszu  PEFRON w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Fundacja z Babic kupiła samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

W wyniku realizacji projektu zakupiono samochód marki Renault, typ Trafic, wersja Grand Passenger Pack Clim 3,0t Energy 1,6 dCi 12, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 118 450,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł., wkład własny Fundacji: 38 450,00 zł. 

O dofinansowanie dla fundacji starał się Powiat Chrzanowski, który wystąpił z powodzeniem do PFRON o przyzanie środków, jednoczesnie będac instytucją pośredniczącą w realizacji projektu i przekazaniu środków.