Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Uczyć się trzeba przez całe życie

2 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. PCKU zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, bez względu na wiek, aktualny poziom wykształcenia i sytuację życiową.

Uczyć się trzeba przez całe życie

Słuchaczami PCKU są zarówno ludzie młodzi, którzy niedawno ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, jak i starsi, którzy z różnych powodów chcą zmiany w swoim życiu. Wydłuża się nasza aktywność zawodowa, stajemy przed koniecznością zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Czasem bodźcem do podjęcia nauki jest aktualizacja umiejętności zawodowych, czy spełnianie dawnych marzeń zawodowych. Podjęcie nauki w późniejszym wieku, przełamanie psychicznych barier, często jest impulsem do innych działań, dodaje energii życiowej.

Pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi z pewnością jest trudne, ale możliwe. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w weekendy. Tylko w zawodach technik masażysta i terapeuta zajęciowy nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, trzy razy w tygodniu. Wysiłek na pewno się opłaci. Uwieńczeniem nauki są egzaminy zawodowe, na których sprawdzane są praktyczne umiejętności. Uzyskany dyplom daje kwalifikacje, uznawane przez pracodawców a także w krajach UE.

Podjęcie nauki nie obciąża budżetu domowego. Nauka jest bezpłatna, słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.

Planując ofertę PCKU uwzględnia wymagania rynku pracy. Oferowane zawody są poszukiwanie przez pracodawców.

W PCKU można zdobyć zawody: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, fryzjer, kucharz, technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, technik budownictwa, technik organizacji reklamy, florysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej. Od września 2017 r. będzie można się kształcić w nowym, poszukiwany na rynku pracy zawodzie – terapeuta zajęciowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PKCU pcku.powiat-chrzanowski.pl