Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nowy zawód w ofercie PCKU w Chrzanowie

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne. Terapia to jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osiągnięcia zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Terapia zajęciowa uzupełnia proces rehabilitacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Nowy zawód w ofercie PCKU w Chrzanowie

Treści kształcenia:

  • analizowanie budowy i zaburzeń układów i narządów wewnętrznych człowieka
  • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
  • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
  • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
  • prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego
  • posługiwanie się językiem obcym zawodowym i językiem migowym
  • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Wg. „Barometru zawodów” w prognozie na rok 2017 w zawodzie terapeuta zajęciowy w powiecie chrzanowskim istnieje deficyt osób poszukujących pracy. W województwie małopolskim w 8 powiatach jest deficyt osób poszukujących pracy, tylko w jednym powiecie jest nadwyżka osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

Zajęcia w zawodzie terapeuta zajęciowy prowadzone będą w szkole policealnej (wymagane wykształcenie średnie) w systemie stacjonarnym (3 razy w tygodniu) na podstawie modułowych programów nauczania.

Rekrutacja w PCKU już trwa, można już składać wnioski.

Więcej o ofercie dydaktycznej na stronie PCKU