Nowy zawód w ofercie PCKU w Chrzanowie

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne. Terapia to jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osiągnięcia zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Terapia zajęciowa uzupełnia proces rehabilitacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Nowy zawód w ofercie PCKU w Chrzanowie

Treści kształcenia:

  • analizowanie budowy i zaburzeń układów i narządów wewnętrznych człowieka
  • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
  • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
  • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
  • prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego
  • posługiwanie się językiem obcym zawodowym i językiem migowym
  • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Wg. „Barometru zawodów” w prognozie na rok 2017 w zawodzie terapeuta zajęciowy w powiecie chrzanowskim istnieje deficyt osób poszukujących pracy. W województwie małopolskim w 8 powiatach jest deficyt osób poszukujących pracy, tylko w jednym powiecie jest nadwyżka osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

Zajęcia w zawodzie terapeuta zajęciowy prowadzone będą w szkole policealnej (wymagane wykształcenie średnie) w systemie stacjonarnym (3 razy w tygodniu) na podstawie modułowych programów nauczania.

Rekrutacja w PCKU już trwa, można już składać wnioski.

Więcej o ofercie dydaktycznej na stronie PCKU