Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 2 pkt 10 Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku zamieszcza się listę kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych na członków ww. Rady Pożytku.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku, podczas którego uczestnicy ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady Pożytku oraz na ich podstawie wybiorą ich ze swojego grona odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. na dużej Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
O szczegółach spotkania wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Lista kandydatów zgłoszonych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie:


1. Ewa Sieczkowska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
2. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
3. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
4. Janusz Krupnik - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Komenda Hufca Chrzanów
5. Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
6. Marek Śliwa – Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica
7. Katarzyna Szarzyńska – Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini
8. Borys Modrzejewski – Wspólnota Gmin Powiatu Chrzanowskiego

 

 

Stronę samorządową reprezentować będą:


1. Krzysztof Kasperek – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
2. Andrzej Jura - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
3. Bartłomiej Gębala - Rada Powiatu w Chrzanowie
4. Michał Gawroński - Rada Powiatu w Chrzanowie