Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 2 pkt 10 Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku zamieszcza się listę kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych na członków ww. Rady Pożytku.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku, podczas którego uczestnicy ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady Pożytku oraz na ich podstawie wybiorą ich ze swojego grona odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. na dużej Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
O szczegółach spotkania wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Lista kandydatów zgłoszonych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie:


1. Ewa Sieczkowska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
2. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
3. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
4. Janusz Krupnik - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Komenda Hufca Chrzanów
5. Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
6. Marek Śliwa – Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica
7. Katarzyna Szarzyńska – Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini
8. Borys Modrzejewski – Wspólnota Gmin Powiatu Chrzanowskiego

 

 

Stronę samorządową reprezentować będą:


1. Krzysztof Kasperek – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
2. Andrzej Jura - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
3. Bartłomiej Gębala - Rada Powiatu w Chrzanowie
4. Michał Gawroński - Rada Powiatu w Chrzanowie