Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2021r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.

Celem zadania jest sprawowanie pieczy zastępczej nad 8 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Konkurs kierowany jest do podmiotów dysponujących własną bazą lokalową, odpowiednią
do prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu Chrzanowskiego  na realizację zadania w okresie od 01 września do 31 grudnia 2017 r. nie przekroczy  61.000 zł. Wysokość środków finansowych na kontynuację zadania na lata 2018 – 2021 będzie ustalana na dany rok budżetowy.