Radni udzielili absolutorium

Na czerwcowej sesji radni udzielili Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego absolutorium za 2016 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Radni udzielili absolutorium

- To był dobry rok dla naszego samorządu. Udało się zrealizować budżet nadwyżką w wysokości 3.371.939 zł. Dziękuję członkom zarządu, pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz radnym za cenne uwagi podczas realizowania budżetu. Pragnę wyrazić wdzięczność naszej skarbnik pani Joannie Jaguś, która w latach 1999 – 2017 była wielkim realizatorem budżetów – mówił Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski.