Podpisano umowę o współpracy naukowo - edukacyjnej

W dniu 29 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie podpisano trójstronną umowę w sprawie nawiązania współpracy naukowo  - edukacyjnej pomiędzy Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej a Powiatem Chrzanowskim i Zespołem Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini. 

Podpisano umowę o współpracy naukowo - edukacyjnej

Przedmiotem porozumienia są działania edukacyjne, wymiana doświadczeń, współpraca przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ćwiczenia praktyczne w szkole oraz działania promocyjne.