Podziękowania, gratulacje i awanse podczas Święta Policji

26 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyły się obchody Święta Policji. Funkcjonariuszy wyróżniono za bardzo dobre wyniki w pracy, a wieloletnich zasłużonych pracowników cywilnych uhonorowano dyplomami i statuetkami. Wandzie Strycharskiej, Danucie Ślusarczyk, Dorocie Macudzie, Małgorzacie Likus i Agacie Cholewie winszowali starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak i insp. Radek Bąchór, komendant powiatowy policji w Chrzanowie (na zdjęciu). 

Podziękowania, gratulacje i awanse podczas Święta Policji

Policję Państwową powołano 24 lipca 1919 r. Miała ona stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tej tradycji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 98. rocznicę powstania formacji.