Otwórz się na Pracownie Orange

10 sierpnia Fundacja Orange rozpoczyna nabór do programu społecznego Pracownie Orange. Będzie zakładać i pomagać prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach.

Otwórz się na Pracownie Orange

Celem jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do najnowszych technologii oraz tworzenie miejsc nowoczesnej edukacji i przestrzeni do wspólnych działań lokalnych społeczności. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Fundacja zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września! Wypełnijcie wniosek. Wniosek składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa).   W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami. Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją. Aby poprawnie złożyć wniosek, wszystkie obowiązkowe pola formularza muszą być prawidłowo wypełnione. Za elementy nieobowiązkowe przyznajemy dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na założenie Pracowni Orange w Waszej miejscowości.

Więcej na pracownieorange.pl

e-mail: rekrutacja@pracownieorange.pl, tel.: +48 518 541 846.