Kolejne umowy z PFRON podpisane przez Powiat Chrzanowski

W dniu 25 sierpnia br. Krzysztof Kasperek - Wicestarosta Chrzanowski oraz Krzysztof Kozik - Członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego  podpisali kolejne umowy na dofinansowanie z funduszu PFRON do dostosowania obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Kolejne umowy z PFRON podpisane przez Powiat Chrzanowski

W ramach zawartych umów zrealizowane zostaną następujące projekty:

 

  • „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7a - poprzez przebudowę istniejących schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Całkowita watrtość projektu 138 790,38 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu PFRON 35 000,00 zł. Wkład własny Powiatu: 103 790,38 zł

 

  • „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale”.  Całkowita wartość  projektu 47 897,64 zł, z czego 23 947,64 zł stanowic będzie dofinansowanie z funduszu PFRON. Wkład własny Gminy Alwernia: 23 950, 00 zł.